Allmänna villkor

Avtalet gäller bostadsnotisen.se och den som registrerar sig för Bostadsnotisens tjänster.

Information om cookies

Svensk lag kräver att vi informerar om bl.a. vilka cookies som används samt deras syfte.

En cookie är en liten textfil som lagras i webbläsaren på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller liknande enhet när du besöker en webbplats. En cookie kan innehålla information om dina nätvanor eller se till att webbsidan visas på rätt sätt. Cookies är inte skadliga.

Cookies

Användningen av vår hemsida kan begränsas om din webbläsare inte tillåter cookies.

Vill du inte använda kakor kan du ställa in din webbläsare så att den nekar kakor eller informerar dig varje gång en webbsida försöker spara en kaka. För mer information om detta, se hjälpavsnittet för din webbläsare. I säkerhetsinställningarna på din webbläsare kan du också radera cookies.

Olika typer av cookies

Vi använder cookies både på våra öppna sidor, sidor du genomför ett köp eller sidor där du använder vår tjänst. Vi använder persistent cookies, session cookies och tredjeparts-cookies som inte kommer från Bostadsnotisen.se.

Besök tjänster som Post och telestyrelsen, www.pts.se för att få mer infromation om specefika cookies.

Ångerrätt

Du har enligt lag 14 dagar på dig att ångra ditt köp. ångerfristen gäller från dagen efter din beställning. Här hittar du Konsument Verkets ångerblankett: ångerblankett.

Du kan också Maila support@bostadsnotisen.se och uppge namn, adress, telefonnummer och vilken mailadress det gäller.

Godkännande av villkor

 • Användaren skall vara minst 18 år gammal och myndig.
 • Vi drar beloppet var 30:e dag. Om pengar inte finns på kontot efter att beloppet har försökts dra flera gånger så stängs kontot av.
 • Du kan säga upp ditt medlemskap närsomhelst genom att gå till “ditt konto” eller kontakta oss via mail med din uppsägnings. Du måste ange namn och den mailadress som är kopplat till medlemskapet.
 • Betalningen av våra tjänster sker med kort. Om tjänsten inte betalas så stängs kontot av.
 • Informationen i mailen och sms:en får endast användas personligen. Om flera personer samutnyttjar tjänsten leder det till avstängning.
 • Bostadsnotisen.se hålls ej ansvarig för om tredjepartsleverantör gör sajten oanvändbar.
 • Bostadsnotisen.se kan inte ställas till svars för eventuella felaktigheter i den information som de förmedlar vidare från hyresvärdens hemsida till användaren.
 • Genom att använda tjänsten godkänner användaren dessa användarvillkor och förbinder sig att följa dem.
 • Bostadsnotisen.se kan eventuellt ändra detta avtal från tid till annan och kommer då att publicera de ändrade användarvillkoren här på hemsidan. De ändrade villkoren blir gällande för nya användare från och med det datum de publiceras. Redan existerande användare blir bundna av de ändrade villkoren 30 dagar efter publiceringen.
 • Bostadsnotisen.se erbjuder en tjänst som hjälper andvändaren att hitta bostad. Detta ger ingen garanti att hitta bostad och ger ingen grund för återbetalning av medlemsavgift.
 • Bostadsnotisen.se erbjuder ibland en gratisperiod vid registrering av nytt konto. Denna gratisperiod övergår automatiskt till en betald prenumeration om inte du som kund väljer att avbryta prenumerationen innan gratisperioden tagit slut.
 • Användaren godkänner att Bostadsnotisen.se ej tar ansvar för eventuella tvister som kan uppstå mellan parter inblandade i uthyrning som har förmedlats via Bostadsnotisen.se.
 • Svensk lag skall gälla avseende användarvillkoren och tvister ska lösas i svensk domstol.

Att använda informationen på webbplatsen

Bostadsnotisen.se uppdaterar ständigt hemsidan. Det kan uppstå till exempel skrivel och skrivfel resultera i otillräckligt eller felaktig information. Detta innebär att Bostadsnotisen.se inte kan garantera eller ta ansvar för att informationen i alla lägen är korrekt, komplett och uppdaterad. Användning av webbplatsen, eller någon annan webbplats som du som besökare förmedlats vidare till eller från, sker därför på egen risk. Besökaren är ensam ansvarig för eventuell åverkan på dennes datasystem eller förlust av data som orsakas av användningen.

Immateriella rättigheter

Innehållet på webbplatsen ägs eller nyttjanderätt därtill innehas av Bostadsnotisen.se eller annat bolag som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras av, eller är under gemensam kontroll med Bostadsnotisen.se. Alla firmanamn, logotyper och varumärken på webbplatsen ägs med nyttjanderätt och innehas av Bostadsnotisen.se, licenshållare eller samarbetspartner. Alla rättigheter förbehålles.

Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot upphovsrätts-, varumärkes- och/eller annan svensk eller utländsk lagstiftning, och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Du har rätt att läsa, kopiera och skriva ut innehållet på denna webbplats för privat, icke-kommersiellt bruk förutsatt att uppgift om upphovsrätt eller annat meddelande som anges på eller i samband med informationen inte tas bort. All användning för kommersiella syften är förbjuden. Innehållet får inte ändras, sändas vidare, återskapas eller publiceras utan föregående skriftligt godkännande från Bostadsnotisen.se.

Integritetspolicy

Vi jobbar hårt för att skydda din information och för att handla i enlighet med dina rättigheter och gällande dataskyddslagstiftning. Detta dokument innehåller viktig information om hur vi hanterar personuppgifter och förklarar dina rättigheter med avseende på vår personuppgiftsbehandling.

Hur vi använder din information

Uppgifterna som hämtas in varierar på hur du använder våra tjänster. Personuppgifterna vi har om dig tillhandahålls alltid av dig direkt eller när du använder våran hemsida och våra tjänster.

När du använder vår hemsida

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, SFS 2003:389 ska alla besökare på en webbplats få information om att webbplatsen använder kakor (eng. cookies). Informationen hittar du längre ner i användarvillkoren.

Vid köp eller användning av vår hemsida

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig är:

 • Namn, adress, telefonnummer, mailadress, ip-adress och betalningsinformation. Kortnummer och annan känslig information samlas endast hos våran kortbetalnings leverantör.
 • Vi kan även komma att registrera dina intressen, aktiviteter och användning av våra tjänster samt information om dina tidigare köp inom ramarna för vår dataanalys. Vi gör detta för att kunna analysera och utveckla våra tjänster.

Informationen vi sparar använder vi i följande syften:

 • Vi använder informationen för att ingå avtal, leverera våra tjänster, administration (inklusive fakturering, inkasso, kreditkontroller och teknisk support) eller för att kommunicera med dig.
 • I något fall sker behandlingen av personuppgifter mot bakgrund av vårt berättigade intresse av att genomföra behandlingen.
 • I marknadsföringssyfte använder vi information för utskick av direktmarknadsföring av våra tjänster. Detta kan genomföras via e-post, post, SMS, telefon eller anpassade online annonser.
 • Om vi hanterar dina personuppgifter som ett resultat av att du är kund hos eller att du på något sätt använt vår hemsida kommer vi att kontakta dig med information om liknande kompletterande produkter och tjänster (inkl. specialerbjudanden, rabatter och tävlingar) så länge du själv valt att ej ta del av vår elektroniska marknadsföring. Varje elektroniskt meddelande från oss innehåller möjlighet till avregistrering från vidare deltagande. Du kan när som helst skicka e-post till oss på support@bostadsnotisen.se för att avregistrera dina uppgifter från ytterligare meddelanden.

Ovanstående användning av personuppgifter är tillåten enligt gällande dataskyddslagstiftning. Behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyften sker huvudsakligen med stöd av vårt berättigade intresse av sådan behandling, men kan i vissa fall (till exempel där det föreskrivs av lagen) kräva ditt medgivande.

Information inhämtad från tredje parter

Vi inhämtar och/eller mottar även uppgifter från tredjepartsföretag.

Vi använder de/dina personuppgifter som vi får enligt ovan för att marknadsföra våra tjänster till dig, om du inte uttryckligen valt bort dessa eller tidigare angivit att du inte vill kontaktas i marknadsföringssyften. Det är lätt att välja bort marknadsföring när som helst om du skulle ändra dig.

Spridning av information

Vi säljer aldrig din information till tredje parter. Vi kan dock använda dina uppgifter i vårt nätverk av bostads relaterade hemsidor som tillhör oss och enbart i marknadsföringssyfte.

Vi kan också komma att dela informationen med andra mottagare om det faller under följande kategorier:

 • Myndigheter såsom t.ex. polisen eller kronofogden vid hjälp med obetalda skulder.
 • Leverantörer av betaltjänster
 • Leverantörer av finanstjänster (t.ex. inkassoföretag och finansiella rådgivare) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka vi kan komma att anvisa fordringar härrörande från kontraktet med dig, t.ex. i händelse av utebliven betalning för produkter och tjänster.
 • Leverantörer av analysverktyg och sökmotorer (t.ex. Google Analytics) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka hjälper oss med att förbättra och optimera hemsidan och/eller vår mobilapp.

Överföring av din information till annat land

Vi sparar din information i länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i länder med tillräcklig nivå av datasäkerhet. Dessa länder har en lagstiftning motsvarande den svenska med avseende på din information.

Lagring av dina uppgifter

Vi sparar dina personuppgifter för att användas på det sätt som beskrivs i detta dokument. Under vissa omständigheter, när du väljer att avstå från att ta del av marknadsföring, kan vi säkerställa att din information inte används för framtida kontakt avseende marknadsföring med dig.

När vi inte längre behöver dina personuppgifter ser vi till att radera dem säkert i enlighet med vår policy avseende lagring av personuppgifter.

Kontakt och klagomål

Du kan alltid kontakta oss om klagomål eller synpunkter på support@bostadsnotisen.se

Om du har klagomål eller frågor om hur vi använder dina personuppgifter kontakta oss så försöker vi hitta en lösning så fort det går.

Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter som rör dina personuppgifter.

Du har rätt att komma åt dina personuppgifter, att rätta personuppgifter vi har om dig, rätt att få dina personuppgifter raderade och att begränsa eller invända mot vår behandling av dem. Du har också rätt att neka ditt medgivande att ta emot marknadsföring från oss samt rätt att invända mot profilering och automatiserat beslutsfattande.

Vid klagomål kan du anmäla vår behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten https://www.datainspektionen.se/.

Denna integritetspolicy uppdaterades Oktober 2020. Vi förbehåller oss rätten att ändra informationen från tid till annan.

Webbanalys

Vi använder olika analysverktyg för att få en klarare bild av hur våra besökare använder vår hemsida. Webbanalysverktyg samlar information i syfte att förbättra upplevelsen för våra använder på vår webbplats.

Övrigt

Bostadsnotisen.se förbehåller sig rätten att när som helst korrigera dessa villkor eller innehållet på webbplatsen.

Om du har några frågor beträffande innehållet i detta dokument är du välkommen att kontakta oss

Skippa bostadsköerna redan idag